Nieuwsbrief

Categorieën

Fabrikanten

PostNL

LEVERINGSVOORWAARDEN

Spellendiscounter hanteert de volgende leveringsvoorwaarden, en een ieder die bij Spellendiscounter een bestelling plaatst, gaat hiermee akkoord:

Levering

Levering start de werkdag nadat Spellendiscounter de betaling binnen heeft, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht door de klant en geaccepteerd door Spellendiscounter.

Indien niet uit voorraad geleverd kan worden, wordt de klant via de website ingelicht. Spellendiscounter verplicht zich tot het leveren van een uiterste inspanning, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor producten die haar leverancier niet op voorraad heeft. Spellendiscounter streeft niet na, alle producten op voorraad te hebben.

De klant heeft twee keuze mogelijkheden omtrent de wijze van aflevering en accepteert de extra kosten die dit met zich mee kan brengen:

Spellendiscounter verstuurt de producten per post met volledige garantie van correcte, veilige en punctuele aflevering. Extra kosten zullen worden doorberekend naar de klant.

De klant haalt, na overeenstemming met Spellendiscounter, het product op bij het huisadres van Spellendiscounter.

Spellendiscounter probeert ten alle tijden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling de producten bij de klant af te leveren. Er kunnen situaties voorkomen waarin deze termijn niet haalbaar is.

Garanties

Spellendiscounter garandeert dat de bestelde producten aan de klant worden gestuurd. Wanneer mocht blijken dat de verkeerde producten verzonden zijn kan de klant deze, na overeenstemming met Spellendiscounter, terugsturen naar Spellendiscounter. De verzendkosten van de initiële bestelde producten worden vergoed aan de klant ter compensatie van het terug moeten sturen door de klant. De juiste producten worden alsnog verstuurd zodra de verkeerd gezonden producten terug zijn bij Spellendiscounter. De extra kosten van het zenden van de juiste producten worden niet doorberekend naar de klant.

Spellendiscounter is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens verstrekt door de klant. Extra kosten die komen door onjuiste gegevens van de klant, worden doorberekend aan die klant.

De meeste Collectible Cards zijn in prima conditie en in het Engels, tenzij anders vermeld of getoond. Als de kaarten onder doen in verband met kwaliteit of het betreft een kaart uit de hogere prijsklasse worden van te voren scans gestuurd. Indien men vragen heeft over de conditie van de kaarten dient de klant vooraf contact op te nemen met Spellendiscounter.

Alle Bordspellen en Accessoires zijn in nieuwe staat tenzij anders vermeld of getoond.

 

Vergoedingen

Vergoeding van producten is alleen mogelijk binnen acht dagen na ontvangst van de producten onder de condities elders vermeld in deze leveringsvoorwaarden.

Vergoeding vindt plaats de dag nadat Spellendiscounter de producten terug heeft. Er zijn geen garanties omtrent de tijd dat het geld onderweg is naar de klant.

Een gedeelte van de verkoopwaarde van producten kan vergoed worden wanneer de klant en Spellendiscounter hiertoe overeenkomen. De producten blijven dan in het bezit van de klant.

Prijsstelling

Prijzen op de internetsite kunnen fouten bevatten. Spellendiscounter kan en zal deze prijzen aanpassen naar gelang zij daar noodzaak toe ziet.

Prijzen vermeld op de bevestiging e-mail, die men ontvangt direct na bestelling, zijn 14 dagen geldig onder voorbehoud van fouten. Prijzen van pre-orders zijn altijd onder voorbehoud en kunnen naar gelang de release datum nadert wijzigen.

Producten worden 14 dagen, na versturen van de bevestiging e-mail, gereserveerd voor de klant. Als de betaling niet binnen 14 dagen binnen is worden de producten vrijgegeven voor algemene verkoop.

Prijzen op de website zijn in Euro tenzij anders vermeld of getoond.

Pre-orders

Spellendiscounter behoud zich het recht voor om prijzen van pre-order artikelen aan te passen. Dit geschiedt veelal naar aanleiding van wijzigingen door de spelfabrikant naar gelang de release datum nadert. Klant zal hierover geinformeerd worden en heeft altijd de mogelijkheid de order te annuleren.

Leveringsvoorwaarden

Spellendiscounter kan ten alle tijden deze leveringsvoorwaarden wijzigen. De klant zal hiervan op de hoogte worden gesteld.


PayPal